Bildkonst
sverige

Aktuellt

Bildkonst Sverige i Almedalen

Notis2024-06-15

När kulturminister Parisa Liljestrand berättar att läsförståelsen sjunkit bland landets skolungdomar, gör hon det i visuella medier. Riktar vi om blicken ser vi att bild blivit lika bärande som text i medieflödet, ett språk som bildkonstens aktörer pratar flytande.

Läs mer »

Förslag: Noduppdrag för att stärka bildkonsten och skapa modell för utveckling

Remisser2024-04-26

Eftersom bildkonsten gravt missgynnas i kultursamverkansmodellen behövs åtgärder för att få in bildkonsten i modellen och ökade resurser för att kompensera de fria aktörer som växt fram i brist på infrastruktur. Men framför allt behövs dessa åtgärder för att fler ska få tillgång till bildkonst. Särskilt viktigt är att nå barn och unga.

Läs mer »

Uttalande om Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Ställningstagande2024-05-30

Angående förslaget om sammanslagning av Konstnärsnämnden och Statens kulturråd.

Läs mer »

Remissvar på Kultursamhället SOU 2023:58

Remisser2024-03-17

Länge har bildkonsten saknat en företrädare in i de remissomgångar som formar politiska beslut. Som remissinstans lämnar Bildkonst Sverige ett officiellt svar som både kommenterar på utredningen och tar fram ett konstruktivt förslag framåt.

Läs mer »

Riksrevisionens förslag att lägga ner Arvsfonden försvagar barn och ungas möjlighet att ta del av konst och kultur

Opinion2024-03-13

Allmänna Arvsfonden är en viktig aktör för konstens och kulturens tillgänglighet, förslaget att montera ner verksamheten slår undan benen på ett redan svagt fält.

Läs mer »

Ny Rapport: Kulturpolitiken 50 år

Rapporter2024-01-30

I år fyller svensk kulturpolitik 50 år. Vad har förändrats sedan riksdagen 1974 klubbade igenom landets första sammanhållna kulturpolitiska plan? Vilka värden vill vi bära med oss och vad behöver förändras?

Läs mer »

Följ vad vi gör. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Hur påverkas din organisation av nya MU-avtalet?

Opinion2023-12-19

Från den första januari 2024 börjar det nya reviderade MU-avtalet att gälla. Hur påverkar detta den ekonomiska situationen för landets konstarrangörer?

Läs mer »

Dagens kulturpolitik missgynnar konsten i kampen om publiken

Opinion2023-11-08

Bildkonstnärer har lägst inkomster bland landets kulturarbetare. Men även de aktörer som visar konst missgynnas i dagens kulturpolitik. Konsten måste få samma chans att nå publiken som andra kulturyttringar, skriver en rad chefer i ett upprop.

Läs mer »

Pressuttalande om regeringens budgetproposition

Opinion2023-11-06

I september släppte regeringen budgetpropositionen för 2024. Där saknas satsningar på bildkonstens arrangörer och Kulturrådets anslag till fria aktörer dras ned med nära 500 000 kr, detta trots att Bildkonst Sverige i sin senaste rapport tydligt kartlagt hur kulturpolitiken under decennier har nedprioriterat bildkonstens arrangörer.

Läs mer »

Med andledning av Grafikens Hus svåra situation

Opinion2023-11-06

Efter åtta års gemensam uppbyggnad har Södertälje kommun beslutat att dra tillbaka sitt stöd till Grafikens Hus. Frågan är om beslutsfattarna har förstått konsekvenserna detta skapar för invånarna.

Läs mer »